News

Pemberitahuan mengenai Kerjasama Pendidikan LN dan Berita dari Kuching-Sarawak

globeBersama ini dengan hormat kami beritahukan kepada pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III yang akan mengadakan kerjasama berkaitan dalam kegiatan pendidikan dengan pihak Luar Negeri, seyogyanya diinformasikan kepada Perwakilan RI di luar negeri sebagai pihak Pemerintah yang menangani pendidikan, selanjutnya bersama ini pula kami lampirkan berita melalui faksmili dari KJRI di Kuching, Serawak untuk pertimbangan.

Pemberitahuan mengenai Kerjasama LN